КОРОНА ВИРУС У ГЛОБАЛНОМ СЕЛУ

Данашњи свет заиста може да се пореди са глобалним селом. Проблем је што највећи број људи који користе  ово поређење нису никад