ЖРТВЕ ДИГИТАЛНЕ СТВАРНОСТИ

Не знам колико сте тога свесни, али ми већ сада живимо у  дигиталној стварности. Ако нам то и није био избор, друштво